Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2023-2024 voor primair en voortgezet onderwijs

 

Herfstvakantie Zaterdag 14-10-2023 t/m zondag 22-10-2023

Kerstvakantie Zaterdag 23-12-2023 t/m zondag 07-01-2024

Voorjaarsvakantie Zaterdag 17-02-2024 t/m zondag 25-02-2024

Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag 29-03-2024 t/m maandag 01-04-2024

Meivakantie Zaterdag 27-04-2024 t/m zondag 12-05-2024

Pinksteren Maandag 20-05-2024

Zomervakantie Zaterdag 13-07-2024 t/m zondag 25-08-2024

 

· de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2023-2024 van het Ministerie van OCW

· de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk. 


Vakantierooster leerlingen schooljaar 2024-2025 voor primair en voortgezet onderwijs 

Herfstvakantie 

Zaterdag     26-10-2024  t/m zondag  03-11-2024  

Kerstvakantie 

Zaterdag     21-12-2024  t/m zondag  05-01-2025 

Voorjaarsvakantie 

Zaterdag     22-02-2025  t/m zondag  02-03-2025 

Goede Vrijdag 

Vrijdag        18-04-2025 

Meivakantie 

Zaterdag     19-04-2025  t/m zondag  04-05-2025 

Bevrijdingsdag 

Maandag    05-05-2025 

Hemelvaartsdag 

Donderdag 29-05-2025  t/m vrijdag   30-05-2025 

Tweede Pinksterdag 

Maandag    09-06-2025 

Zomervakantie 

Zaterdag     19-07-2025  t/m zondag   31-08-2025 

Nieuwe ouders

U bent op zoek naar een school voor uw zoon/ dochter, maak dan een afspraak en kom langs om een indruk te krijgen van de school, stel uw vragen, kijk in de groepen en neem uw zoon/ dochter gerust mee.
Heeft u al besloten en u wilt uw kind inschrijven op Het Talent, maak dan hiervoor een afspraak. Het enige dat u mee moet nemen is het BSN-nummer van uw zoon/ dochter.
Is uw kind 3 jaar en 10 maanden, dan kan hij/zij al enkele dagdelen komen wennen.

ODBS Het Talent is een openbare school. We hanteren geen toelatingsbeleid. In principe zijn alle leerlingen van 4-12 jaar welkom bij ons op school. Als wij echter niet aan onze zorgplicht kunnen voldoen doordat we handelingsverlegen of handelingsonbekwaam zijn, gaan we op zoek met de ouders en het samenwerkingsverband naar een school die beter past bij het kind. 

 

Het aanmelden van een kind dat 4 jaar wordt gaat bij ons op school als volgt:

 1. U belt of mailt naar school om een afspraak te maken voor een gesprek met de directeur en een rondleiding.
 2. U ontvangt bij het gesprek documenten zoals de schoolgids en informatie over het Daltononderwijs.
 3. U kunt de website raadplegen.
 4. U neemt het besluit of uw kind gaat aanmelden.
 5. U vult het inschrijfformulier en het intakeformulier in en levert dit in op school.
 6. Met 3 jaar en 8 maanden neemt de leerkracht van groep 1-2 contact met u op om afspraken te maken om te komen wennen.
 7. Uw kind ontvangt een welkomskaart van de leerkracht.
 8. Uw kind went 5 keer een dagdeel (meestal is dat van 08.30-12.00 uur) bij ons op school.
 9. U ontvangt van de leerkracht een actuele schoolgids, een informatiegids van de klas, een luizenzak en een thermotasje om de lunch in te vervoeren.
 10. Op de dag van de vierde verjaardag mag uw kind bij ons op school komen.
 11. Voor het kind definitief naar school komt, neemt de leerkracht contact met u op om de start op de basisschool te bespreken.
 12. Relevante informatie van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal wordt ons toegezonden) en/of we hebben een warme overdracht (beide alleen met uw toestemming).
 

Het aanmelden van een kind dat op een latere leeftijd wordt aangemeld gaat als volgt:

 1. U belt of mailt naar school om een afspraak te maken voor een gesprek met de directeur en een rondleiding.
 2. U ontvangt bij het gesprek documenten zoals de schoolgids en informatie over het Daltononderwijs.
 3. U vertelt waarom een overstap naar een andere basisschool voor uw kind van  belang is.
 4. U kunt de website raadplegen.
 5. De school informeert bij de andere school naar de ontwikkelingen, onderwijs- en ondersteuning behoeften en de vorderingen van het kind.
 6. In sommige gevallen gaan wij kijken in de klas waar het kind op dat moment op school zit en gaan we in gesprek met de directeur en/of de ib-er van de school.
 7. In sommige gevallen nodigen we uw kind uit om een keer op school te komen uitproberen.
 8. Wij koppelen de uitkomsten van de gesprekken en het bezoek naar u terug.
 9. U neemt het besluit of uw kind wil aanmelden en wij nemen het besluit of wij u kind onderwijs kunnen bieden. Als wij dat niet kunnen, zullen we dat onderbouwen. In dat geval denken we mee over eventuele vervolgstappen.
 10. Als de ouder en de school positief zijn over de aanmelding dan vult u het inschrijfformulier in en levert dit in op school.
 11. Relevante informatie van de vorige school wordt ons toegezonden) en/of we hebben een warme overdracht (beide alleen met uw toestemming).
 12. De leerkracht neemt contact met u op om afspraken te maken om te komen wennen.
 13. Uw kind ontvangt een welkomskaart van de leerkracht.
 14. U ontvangt van de leerkracht een actuele schoolgids, een informatiegids van de klas, een luizenzak en een thermotasje om de lunch in te vervoeren. Ook geeft de leerkracht u uitleg over de communicatie-app Parro.
 15. Op de dag die is afgesproken mag uw kind bij ons op school komen.
 16. Na 3 weken neemt de leerkracht contact met u op om de start op onze basisschool te bespreken.

Zij-instroom

Het is voor elke ouder bijna vanzelfsprekend om hun kind op een school te plaatsen voor de duur van 8 jaar. Soms zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat dit net kan en dat het kind naar een andere school moet gaan. Bijvoorbeeld door een verhuizing of door andere bijzondere omstandigheden. ODBS Het Talent heeft de afgelopen jaren veel te maken gehad met leerlingen die vanuit een andere basisschool instroomde op Het Talent. Regelmatig was de reden van de overplaatsing dat ouders niet meer tevreden waren met de vorige school. De ontevredenheid kwam vaak doordat het kind niet gelukkig was op de vorige school of omdat het kind niet het onderwijs of de ondersteuning kreeg die het nodig had. ODBS Het Talent is geen school voor speciaal basisonderwijs en we geven geen individueel onderwijs, maar we kunnen door de kleine groepen en de veilige sfeer en omgeving wel makkelijke inspelen op wat nodig is.