Op deze pagina vindt u onze "Schoolgids 2018-2019".
Aan het begin van elke schooljaar komt deze uit. Hierin kunt u alles lezen over de school: de organisatie, de leerlingenzorg, de kwaliteitszorg, de vakgebieden, de ouders in de school e.d.
Door op de volgende link te klikken, kunt u de schoolgids openen.

Klik hier: Schoolgids 2018 - 2019

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen de verantwoordelijkheid elke aangemelde leerling een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Meestal is dat mogelijk op een van de scholen van het schoolbestuur zelf. Soms zal de leerling moeten worden geplaatst op een meer gespecialiseerde school van een ander schoolbestuur binnen de regio.

Stichting Acis is aangesloten bij het het interzuilair Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04).

Meer informatie op www.swv2804.nl

Nieuwe ouders

U bent op zoek naar een school voor uw zoon/ dochter, maak dan een afspraak en kom langs om een indruk te krijgen van de school, stel uw vragen, kijk in de groepen en neem uw zoon/ dochter gerust mee.
Heeft u al besloten en u wilt uw kind inschrijven op Het Talent, maak dan hiervoor een afspraak. Het enige dat u mee moet nemen is het BSN-nummer van uw zoon/ dochter.
Is uw kind 3 jaar en 10 maanden, dan kan hij/zij al enkele dagdelen komen wennen.